Over IKC Willem van Oranje

Spelenderwijs gaan kinderen al jong op ontdekking in de wereld om hen heen. Ons IRIS Kindcentrum staat voor het creëren van een veilige plek voor kinderen waar zij mogen schateren van het lachen, waar zij boos en verdrietig mogen zijn, waar zij leren en zich ontwikkelen. Met oog voor kinderen prikkelen wij hun nieuwsgierigheid en helpen wij ze om positief in de wereld te staan. 

Daarin trekken wij samen op met ouders en verzorgers. En als dat nodig is, roepen we de hulp in van andere professionals. Wat wij onze kinderen meegeven, is om te vertrouwen op God, hun naasten en zichzelf. 

Virtuele tour

Bekijk IKC Willem van Oranje zelf! Ga mee op een virtuele tour door de school.

TOS

Bekijk hier de video over de samenwerking tussen Kentalis en IKC Willem van Oranje en het aanbod voor kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS).

Wijze
wereldburgers
op weg

In ons kindcentrum vind je opvang en basisonderwijs onder één dak. Leerkrachten, pedagogisch medewerkers en andere professionals die een rol spelen in de ontwikkeling van kinderen, werken hier samen. Je kind kan zich hier van nul tot dertien jaar ontwikkelen vanuit dezelfde normen, waarden en afspraken.

Ons IKC

Basisonderwijs, kinderdagopvang, en buitenschoolse opvang op één plek.

Meer lezen
Opvang

Spelen en ontwikkelen in een huiselijke sfeer.

Meer lezen
Onderwijs

Uitdagend leeraanbod met aandacht voor ieders eigenheid.

Meer lezen

Nieuws van IRIS

15 januari 2024

Onze website is vernieuwd!

Welkom op onze vernieuwde website!

Meer lezen
14 januari 2024

Een nieuw jaar!

Een nieuwjaarswens van Henk ter Wee, Voorzitter College van Bestuur

Meer lezen
05 juli 2023

IRIS Christelijke Kindcentra neemt vier opvanglocaties over van stichting Prokino

Per 1 januari 2023 neemt IRIS Christelijke Kindcentra drie locaties voor peuteropvang en één locatie voor buitenschoolse opvang over van...

Meer lezen
30 september 2022

Soepel naar voortgezet onderwijs

Al een aantal jaren werken het Ichtus College en stichting IRIS Onderwijs & Opvang samen binnen het project van de...

Meer lezen