Aangenaam kennis te maken

Welkom bij ons basisonderwijs. We zijn trots op onze leerkrachten en andere professionals die dagelijks met de kinderen werken. We stellen ons graag aan je voor.

Ons verhaal 

De Willem van Oranje is een open christelijk dalton IKC. Een daltonschool schept ruimte en geeft de kinderen de gelegenheid om zelfstandig of samen aan een taak te werken. Dalton is geen statisch model, het team werkt continu aan de aanpassing en de ontwikkeling. Wij zijn een lerende organisatie, die zich permanent schoolt.

Dalton is een manier van werken en omgaan met elkaar. Daltonscholen richten hun onderwijs in rondom de grondwoorden verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, samenwerken, evalueren & reflecteren, effectiviteit & doelmatigheid en borging. We experimenteren en reflecteren op onze praktijk. We borgen onze kernwaarden door middel van planmatige zelfevaluatie, reflectie en visitatie.

Op IKC Willem van Oranje vinden we het belangrijk dat kinderen (deels) kunnen bepalen welke doelen ze nastreven en hoe ze die willen bereiken. Als leerlingen invloed uitoefenen, hun eigen ontwikkellijnen zien en daarover met hun ouders en de leerkrachten in gesprek gaan, komen ze in onze ogen verder. De kinderen praten met de leerkrachten over hun gedrag, werkhouding en opbrengsten.

Alleen ‘kunnen’ is in onze snel veranderende samenleving niet genoeg. ‘Kunnen veranderen’ wordt steeds belangrijker. Kunnen nadenken over je werk, zowel vooraf als tussentijds en achteraf, is een vaardigheid die wij de kinderen graag mee willen geven. De leerkracht kijkt over je schouder mee met de te nemen stappen.

Mooie resultaten halen is fijn, maar hoe je bij dit resultaat komt is bij ons op school minstens zo belangrijk.

Vanuit onze christelijke levensovertuiging ligt het ‘omzien naar elkaar’ ons na aan het hart. Het christelijke karakter van onze school moet tastbaar zijn. In de positieve sfeer die op school heerst, die ze uitstraalt en in de omgang met en de zorg voor elkaar. Als team willen we werken vanuit ons geloof in God. Hierin ligt onze inspiratie en motivatie.

IKC Willem van Oranje is een daltonschool. Het Nederlandse daltononderwijs kent van oorsprong vijf kernwaarden: 1. Samenwerking, 2. Vrijheid & verantwoordelijkheid, 3. Effectiviteit, 4. Zelfstandigheid en 5. Reflectie. Volgens de leerkrachten is het belangrijkste op school dat de onderwijsbehoefte van het kind wordt gevolgd. De sfeer, de manier waarop we met elkaar en met de kinderen omgaan.

Heel geleidelijk leren de kinderen zelfstandig worden. De leerling is daarbij het uitgangspunt. Wat heeft het nodig om een stap verder te komen? Bij de kleuters leren de kinderen al nadenken over de keuzes die ze maken. In de loop der jaren wordt dit steeds verder uitgebreid. Onze kinderen kunnen al heel snel uitleggen wat bijvoorbeeld de voor- of nadelen van samenwerken bij een opdracht voor hen betekent. In de bovenbouw vinden kinderen samenwerken vaak heel prettig omdat het betekent dat je niet altijd een juf of meester nodig hebt. Je kunt problemen samen oplossen en daar groei je van. Reflecteren op je eigen handelen staat centraal bij ons.

Het individuele kind, daar gaat het om.

Van en met elkaar leren

De leerkrachten zijn blij met het maatwerk dat ze leveren. Het individuele kind, daar gaat het om. Als een leerling nog niet toe is aan een weektaak, geef je het een dagtaak. Zo probeer je een kind zoveel mogelijk op zijn eigen niveau uit te dagen. Dan kun je het maximale uit een kind halen. Daarbij geldt dat van en met elkaar leren ook heel belangrijk is. We doen bijvoorbeeld aan tutorlezen. Groep 8 leerlingen worden hiervoor bijvoorbeeld gekoppeld aan leerlingen uit groep 3.

Binnen de combinatiegroepen wordt er veel aandacht besteed aan samen leren. Het groepsdoorbrekend werken is voor iedereen prettig omdat je kunt aansluiten bij iemand van je eigen niveau of juist iets kan leren van een oudere leerling op school. Bovenbouwkinderen helpen de kleuters met spelletjes, dat is genieten om ze daar plezier van te zien hebben.

Kinderen eigenaar van eigen leren

Het voortgezet onderwijs geeft terug dat leerlingen van IKC Willem van Oranje al erg zelfstandig zijn. De leerkrachten herkennen dat wel. We vinden het belangrijk dat de kinderen hun doelen behalen, maar de manier waarop ze hun doelen behalen is nog vele malen belangrijker. Dit zegt namelijk veel over de ontwikkeling van het kind. De leerkrachten zijn vooral procesbegeleiders. Op die manier maak je kinderen eigenaar van hun eigen leren.

Onderwijs op maat

Om kinderen onderwijs op maat te kunnen geven is er onder meer de samenwerking met Kentalis. Zo kunnen kinderen met een cluster 2-voorziening hier naar school. Voor kinderen die meer uitdaging nodig hebben, is er een interne plusklas. Dit is een dagdeel in de week voor leerlingen uit de groepen 5 tot en met 8. Hierbij is het belangrijkste doel contact en les krijgen met onwikkelingsgelijken. De groep krijgt op een hoger, sneller en verdiepend level les. Ouders en kinderen geven aan dat ze heel blij zijn met deze plusklas. De grote winst is dat er verdieping wordt gegeven voor deze groep kinderen.

Keertje kijken bij IKC Willem van Oranje?

Hoe kunnen wij je helpen?

Je bericht is succesvol verzonden

Er ging iets mis, probeer het later opnieuw

Je bent nog een paar velden vergeten, check je ze nog even?